Dit was een gezamenlijk schrijfspel. Lees het resulterende verhaal hieronder.

Onderwerp: De prijs van kunst

Belangen

Proza door Mitch – 8 jaren, 2 maanden geleden

Als je er goed naar kijkt, zie je dat al die kleurige blokjes in het gareel worden gehouden door de strategische verdeling van het blauw over het veld. Precies zoals in de werkelijkheid. Een paar grote politiebureaus die de boel overzien, een paar kleinere politieposten in de wijken, en tenslotte hier en daar wat stille speurders tussen de meerkleurige bevolking. Alleen op deze manier wordt het rode, het gele en het zwarte gevaar een halt toegeroepen, namelijk door er genoeg blauw tussenin te zetten,’ zei mevrouw Claetering ferm, terwijl ze probeerde de dop van een thermoskan los te schroeven. ‘Je moet alleen op die oranje stip drukken, hij hoeft er niet af’ zei Lianne, terwijl ze haar dossiermap op een van de tafels legde en haar handen uitstrekte om de koffiekan over te pakken. Mevrouw Claetering keek gekweld, verbeten en tenslotte hulpeloos naar haar assistente en gaf de kan over. ‘Dat geel is te licht voor de NS, toch?’ Ook Lianne kreeg de koffiekan niet open en begon ongeduldig te worden van het gehannes, maar ook vanwege de algehele hysterie die aan de oppervlakte was gekomen sinds het schilderij in Amsterdam was gearriveerd. ‘Wat zeg je nou?’ zei ze geïrriteerd. ‘Ik zoek naar connecties. We hebben straks wéér honderd miljoen nodig, als we dat ding hier willen hebben en houden, dus me dunkt dat we als een haas een paar grote clubs moeten gaan zoeken die dat kunnen en willen dragen. Of die dat ding kunnen commercialiseren, toegankelijk maken voor het grote publiek. Draagvlak, snap je? Museumbezoek inclusief treinkaartje, dat soort dingen. Dat rood heeft wel iets van het rood van Vodafone, toch? Kijk nou verdorie eens goed naar dat schilderij!’ ‘Waarom gaat altijd alles alleen maar over geld tegenwoordig,’ zuchtte Lianne en ze zette de koffiekan ongeopend terug op tafel. ‘Omdat we ook niet weten of we die twintig miljard euro die we laatst aan die kapseizende landen hebben gedoneerd ooit nog terug zullen zien. Omdat China bezig is Afrika een infrastructuur te geven in ruil voor haar natuurlijke hulpbronnen. Omdat de zonen van het Hemelse Rijk ons met hun lage lonen momenteel schaterlachend beconcurreren,’ zei Claetering bits, ‘dus ga eens aan de gang, meid, te beginnen met het nabellen van die bankdirecteur en die mediamagnaat die hier vanmorgen waren.’ ‘Thee dan maar?,’ zei Lianne, en haar stem klonk brozer dan ze wilde. ‘Laat maar zitten, ik kom te laat voor de volgende vergadering.’ Nurks herschikte ze de rechter schoudervulling van haar koningsblauwe blazer, keek links en rechts om zich heen alsof ze haar troepen verzamelde en stak haar kin naar voren. ‘Aan de slag, ik reken op je.’ ‘Ik begin wel met het bellen van die Omar,’ zie Lianne zo terloops als ze kon.