Dit was een gezamenlijk schrijfspel. Lees het resulterende verhaal hieronder.

Het verhaal tot nu toe…

20 maart 2013 09:21

Onlangs haalde de kunsthistoricus Magda Vlekveld de wereldpers met haar ontdekking van een vroege versie uit 1942 van Piet Mondriaans Victory Boogie Woogie. Iedereen kent het onvoltooide meesterwerk van de grootste Nederlandse schilder van de twintigste eeuw, dat nu in het Gemeentemuseum in Den Haag hangt. Het is in 1990 ter gelegenheid van de invoering van de Euro door de Nederlandse staat aangekocht voor het toen nog opzienbarende bedrag van 82 miljoen gulden (37 miljoen Euro). Uit verslagen van derden is bekend dat Mondriaan ruim 2,5 jaar aan het doek werkte en het keer op keer herzag. Twee weken voor zijn dood op 1 februari 1944 was het werk voltooid, maar in zijn laatste drie dagen moet Mondriaan er toch weer intensief aan hebben geklust. De versie die wij kennen zit immers vol gekleurde tape, dat de schilder in New York gebruikte als hulpmiddel om zijn werk op te bouwen. Uit beschrijvingen van bezoekers zijn tientallen versies bekend, maar naar verluidt zou Mondriaan het ene, grote, ruitvormige doek telkens weer hebben overgeschilderd en geen andere versie hebben bewaard. Totdat Magda Vlekveld aantoonde dat dat wel het geval was.

Nu ligt er in de Amsterdamse haven een onder Liberiaanse vlag varende boot met Griekse kapitein aangemeerd. Aan boord bevindt zich onder meer het Chinese echtpaar Chen, dat in het bezit is van een zware, gelakte notenhouten kist met daarin, volgens hen, een derde versie van de Victory Boogie Woogie. Dit toen nog naamloze schilderij zou Mondriaan begin ‘43 aan Chens grootvader hebben geschonken toen deze in New York optrad met zijn Boogie Woogie Orchestra. Er was een onwaarschijnlijke vriendschap opgebloeid tussen de pianist en de toen nog vitale schilder, en van het een kwam het ander. Althans, dat beweert het echtpaar wanneer de douane aan boord komt om de kist met inhoud in te klaren. Op grond van de onsamenhangende verklaring besluit deze de politie erbij te betrekken, die op hun beurt de officier van justitie inschakelen… Het nieuws lekt uit, verspreidt zich door de stad en de media. En binnen de kortst mogelijke keren melden zich een stadsverslaggever van AT5, een vlotte jonge journaliste op zoek naar haar eerste scoop, kunsthistorici, advocaten, kunsthandelaren en dagjesmensen. Het is een drukte van belang op de kade waar de M.S. Eleftria ligt te wachten op de dingen die komen gaan. Ook op de boot vinden vreemde verschuivingen plaats. Wat is hier aan de hand? Bedrog? Diefstal? Kletspraat? Of doet zich de mogelijkheid voor om een heel nieuwe kijk te ontwikkelen op wat Mondriaan nu echt wilde uitdrukken met zijn zo raadselachtige laatste meesterwerk? De toekomst zal het leren, in de komende tien weken.

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Een derde Victory Boogie Woogie?’ over Magda Vlekveld.

11 april 2013 00:15

Het nieuws van een mogelijke derde VBW raakt met dank aan journaliste Puik snel wijdverbreid. Terwijl Chen door douaniers wordt doorgelicht, staat kunsthistorica Magda Vlekveld te popelen het aangespoelde werk te onderwerpen aan een grondig onderzoek…


Journaliste Joy Puik heeft haar eerste scoop binnen met het benaderen van de nerveuze Chen. Haar beelden halen zelfs het NOS-journaal. Daardoor weten inmiddels geïnteresseerden uit alle hoeken en krochten van de samenleving van het bestaan van een mogelijke derde VBW. En alle reageren op hun eigen manier. Zo weet fietshandelaar Bert van Petten de mediageilheid rondom de ontdekking te gebruiken als free publicity in zijn tweets, terwijl de wereldvreemde kunstenaar Godfried de Ridder ietwat laat achter zijn Chinese buurman komt en enkel wat mijmert over ware kunst. Kunsthistorica Magda Vlekveld is enigszins gechoqueerd dat Puik haar het gras voor de voeten wegmaait, maar gelukkig weet de onderzoeksjournaliste Vlekveld te paaien met het aanbieden van een mediaal slaatje in de vorm van een interview. Sindsdien wrijft Magda in haar handen. Zal zij het wantrouwen van Chen omtrent de aard van het schilderij weg kunnen nemen? Of zou Chen het voorbeeld van zijn vrouw Fei Fei moeten volgen die haar twijfels de kop indrukt door te genieten van een ‘bakkie pleur’ bij overbuurman Bert?

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Een mooi shot van jou met het schip achter je ’ over Godfried de Ridder.

14 april 2013 17:15

Nadat de beslaglegging op de mogelijke VBW is opgeheven, tijgt Magda Vlekveld naar het schip. Het schilderij is weer bereikbaar. Maar: welk schilderij?! De kist waar hij in zit, is verdwenen. Een zwerm aasgieren lijkt neergestreken…


Terwijl professor Botering zijn walging over weer een nieuwe Victory Boogie Woogie in woorden vat, is het de rechter die de beslaglegging op het schilderij opheft. Politiebewaking, nergens voor nodig. Chen is in zijn nopjes, zal Magda Vlekveld of wie dan ook nu eindelijk zijn bankrekening gaan spekken? Daar is hij tenslotte voor gekomen. En kan Vlekveld haar onderzoek starten, misschien door te beginnen met een mooie studie naar de penseelstreek? Ze fantaseert zichzelf daar al dagen mee in slaap. Maar dan moet ze eerst het schilderij in haar bezit hebben, zonder het schilderij geen onderzoek. Kunsthistorica Vlekveld, Journaliste Puik en Chen lopen de boot op, het ruim in, alsof ze op weg zijn naar het altaar. Met de kapitein in hun kielzog. Fei Fei volgt enkele treden later, omdat ze vertraging had opgelopen. Kennelijk moeten voor een kopje thee bij de overbuurman tegenwoordig de schoenen worden uitgetrokken.

Chen graait onder zijn bed, hij graait en graait.

In het luchtledige.

De kist is weg.

Wie weet waar de kist is? Fei Fei weet de aandacht op de kapitein te vestigen, maar weet zij zelf stiekem niet meer? Of de buurman met wie ze het zo leuk heeft. Zijn geld begint immers op te raken en de fietsenhandel is ook niet meer wat ‘ie geweest is. En die kunstenaar die laatst voor het schip gefilmd werd, misschien heeft hij informatie. Hij en zijn crew leken destijds immers verbaasd over wat ze op het schip zagen gebeuren.

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Oppervlak’ over Godfried de Ridder.

21 april 2013 13:13

De mogelijke derde Victory Boogie Woogie is terug: De Wereld Draait Door draait door op hun scoop! Maar als dat de derde VBW is, wat staat er dan op de volgestouwde bagagekar van Chens neef Li? …
Ondertussen bluft journaliste Joy Puik zich in het nauw. Dat verdwenen schilderij? Geen punt, zij zal het wel regelen. Binnen drie dagen is het doek terecht, stelt ze kunsthistorica Vlekveld gerust. En dan zal Vlekveld haar in ruil voor het schilderij een exclusief interview geven. Magda Vlekveld is sceptisch, maar stemt ermee in, want alles wat zij wil, is het doek terugkrijgen. Maakt niet uit op welke manier.


Echter niet alleen Joy Puik doet haar een aanbod. Op het haventerrein komt de kunsthistorica een in haar ogen beduimelde scharrelaar tegen die haar uitnodigt om mee te gaan naar zijn loods. Hij zal daar iets hebben waar zij erg op zou zitten te wachten. Wie is deze scharrelaar en wat heeft hij voor Magda in petto?


Ondertussen zit kunstenaar Godfried gevangen in zijn eigen ideologie, of is het beter om van een religie te spreken. Kunst is in ieder geval niet nodig, want alles is al in de wereld! Echt en nep, daar gaat het niet om. Het gaat om de spirit, dat wat een mogelijk kunstwerk teweeg kan brengen.
Dit zegt hij ook Chen, als hij hem de uitzending van De Wereld Draait Door laat zien. De uitzending waarin Fei Fei wordt omringd door Matthijs, de fietsenhandelaar Bert van Petten en kunsthandelaar Roderik van Zwaaij. De uitzending waarin zij het doek onder tafel vandaan haalt en aan de wereld laat zien. Echt en nep, wat maakt het uit! Het gaat om het effect! Zie hoe het publiek in rep en roer is! Terwijl de wereld draait en draait, gaan Chen en Godfried naar het vliegveld om Chens neef Li op te halen. Volgens Chen heeft hij een echte versie van de Victory Boogie Woogie. Maar is dit wel zo? Wie zegt dat na de meisjesringen de Chinese industrie zich niet heeft toegelegd op kunst? Veel lucratiever. Eén goede fake en je hebt je kosten er vele malen uit.


De grote vraag verandert hiermee. Het gaat er niet meer om waar de mogelijke echte VBW is, maar welke de mogelijke VBW is. Of zelfs: zijn! Of is een echte VBW zelfs compleet overbodig geworden?…
Zin om mee te schrijven? Meld je dan nu aan en ontvang een opdracht! Met deze opdracht kun je reageren op het verhaal en het medebepalen.


Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘In een Jaguar door Amsterdam rijden’ over Fei Fei.

27 april 2013 12:31

Kunsthistorica Magda Vlekveld denkt aan zelfmoord, lief dagboek. Hoe heeft ze zich zo kunnen verliezen in het kunstwerk? De pillen heeft ze uit de strip gedrukt. Het water staat klaar. Haar vaders stem klinkt.

Magda is echter niet de enige die ronddoolt in het bedwelmende universum van Mondriaans victorie. Fei Fei, de vrouw van Chen, die denkt een slag te kunnen slaan door een mogelijke VBW te stelen van haar man, moet zich nu redden in de wereld van de kunsthandel. Was ze eerst nog in de loods van fietsenhandelaar Bert van Petten te vinden, al gauw draaide de wereld door vanwege haar verschijning, en vooral vanwege dat wat ze bij zich had, en sloot ze haar massamediale avond af met een persoonlijke sessie in het bed van kunsthandelaar Roderik van Zwaaij. Het team Fei Fei, Van Petten en Van Zwaaij is compleet met onderzoeksjournaliste Joy Puik. Zij dacht het schilderij wel te kunnen regelen voor Kunsthistorica Vlekveld, maar wordt meegezogen in het gewoel van vraag en aanbod.
En waar is Chen, de eigenaar van het schilderij? Waarom gaat hij niet achter zijn bezit aan? Of op zijn minst achter zijn vrouw? Laat hij dit zomaar gebeuren, laat hij zijn eega met de mogelijke VBW aan de haal gaan?!
Chen is kalm. Hij heeft net zijn neef Li opgehaald van het vliegveld en samen met oud-minnaar van Magda tevens kunstenaar Godfried de Ridder rijden ze richting historica Vlekveld. Klaar om haar te verrassen met een Victory Boogie Woogie.
Ze willen haar huis binnengaan, de deur is open, maar deze wordt geblokkeerd. Waardoor is niet duidelijk. Het doet Godfried in ieder geval heftig schelden…

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Terug bij af’ over Fei Fei.

5 mei 2013 11:48

Journaliste Joy Puik gaat op zoek naar Chens opa in New York; Godfried herinnert zich het verleden met kunsthistorica Magda; Chen en Fei Fei voelen wederzijdse warmte. En de schilderijen? Het lijkt erop dat de wethouder van Cultuur op ze aast.

Journaliste Puik zoekt het elders: ze wil op onderzoek uit in New York. Niet naar Mondriaan, maar naar Chen’s opa. Wat zal Puik in New York aantreffen? Heeft zij met Chens opa een troef in handen? Terwijl Puik zich richt op een internationaal verleden, mijmert Godfried aan het ziekenhuisbed van de nog onaanspreekbare kunsthistorica Magda Vlekveld over hun gezamenlijke, persoonlijke historie. Nog omgeven door kots- en desinfectiegeur merkt de historica even later, als ze wakker is geworden, de Victory Boogie Woogie als een echte versie aan. Wat zal dit voor gevolgen hebben voor de run op het schilderij?

Chen is blij met het nieuws over zijn ware Victory Boogie Woogie. Hij wil snel het geld innen en terug naar China. Maar alleen met zijn Fei Fei, die hij toevallig tegenkomt in het warenhuis. Chen en Fei Fei spreken met elkaar, merken beiden hoe sterk hun gevoelens voor elkaar nog zijn, maar tonen dit niet. Fei Fei gaat na afloop toch weer mee met Roderik, die vertelt dat hij is gebeld door Lianne Verstraaten, een of ander assistentje van de wethouder van Cultuur. Had Chen het daar ook niet over? Zit de wethouder van Cultuur achter de schilderijen aan? Chen èn Roderik zijn benaderd. Wil ze beide schilderijen, echt èn nep? Wat is het motief? En waarom laat ze deze precaire kwestie over aan een jong assistentje dat nog maar net komt kijken, zal zij geen steken laten vallen?

Echt of nep, wat maakt het uit. Dat is de conclusie die Chens neef Li en de Griekse kapitein trekken. Zij hebben belangrijkere dingen aan hun hoofd, respectievelijk een Walse prostituee en een gezin dat zich moet redden in crisistijd.

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Bouncy, very abstract’ over Joy Puik.

12 mei 2013 14:27

Waar moeten de twee schilderijen terechtkomen? In het Rijks of in het Stedelijk? Of gescheiden in allebei? Terwijl hierover wordt gebakkeleid, denkt Chen aan Fei Fei. Ondertussen schuift Bert van Petten een plastic meisjesring om een vinger en zoekt Joy Puik naar sporen van Chens opa in New York…

Lianne, assistente van de wethouder van Cultuur, gaat op onderzoek uit, en niet alleen digitaal: ze bezoekt zelfs analoog het gemeentemuseum in Den Haag.
Staat voor het doek.
En voelt niets.

Dat geldt niet voor de mensen die ze heeft verzameld voor een vergadering. Aan tafel: kamp Fei Fei (zijzelf is afwezig) met kunsthandelaar Roderik van Zwaaij, professor Botering, en het kamp Magda Vlekveld (tevens afwezig) met Chen, Li en kunstenaar Godfried de Ridder. Beide teams hebben een mogelijke VBW in handen.
De vraag van Lianne: waar moeten de schilderijen terechtkomen? Gescheiden! Eén in het Rijks en één in het stedelijk! Goed voor de omzet. Roderik heeft de eurotekens al in zijn ogen staan als hij dit plan oppert. Lianne twijfelt: twee partijen, zo’n aanpak geeft altijd gezeik. Al helemaal als ze met geldschieters wil gaan werken, want budget vanuit de gemeente is er niet. Welke sponsoren kan ze aanschieten, welke musea moet ze inlichten? Of moet ze eerst maar eens die Magda te pakken krijgen, want wat zal de kunstcritica zeggen van een aanpak die neigt naar een commerciële?
Terwijl Lianne met kunsthandelaar Roderik en kunstenaar Godfried de Ridder over de werken en kunst in het algemeen bakkeleid, mijmert Chen over zijn vrouw Fei Fei. Waarom is ze niet bij de vergadering? Heeft ze spijt van hun intieme moment? Hij inspecteert zijn nagelriemen.

Bert van Petten lijkt niet bezig te zijn met Mondriaans werken. Hij is bij zijn loods, heeft het druk met waardetransport. Waarde… Balpennen, nietmachines en paperclips worden afgevoerd; de plastic meisjesringen blijven. Wat gebeurt daar allemaal?

Onderzoeksjournaliste Joy Puik is inmiddels in New York aangekomen, waar ze een vreemde voicemailboodschap ontvangt: ‘Vergeet niet dat je ook geschaduwd kan worden door iemand die voor je loopt…’ Maar waarom zou zij geschaduwd worden? Mag ze niet op zoek gaan naar Chens opa? De opa die zijn neefjes Chen en Li uitvoerig vertelde over zijn jaren in New York. Zou hij daar Mondriaan hebben laten dansen, of was er meer aan de hand tussen die twee?

Wil je ook meeschrijven? Haak in op het verhaal van hierboven, laat sponsoren passeren, richt je pijlen op Chens opa en Mondriaan in de jaren veertig of haak niet in, maar schrijf een stuk dat slechts zijdelings te maken heeft met Victory Boogie Woogie. Geef jouw interpretatie van het doek, bijvoorbeeld!
Meld je aan op de site en je ontvangt een opdracht met veel speelruimte.

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Joy maakt zich kwaad’ over Joy Puik.

19 mei 2013 23:59

Joy Puik is terug uit Amerika en komt in Nederland terecht in een gekonkel van grijpgrage handen, alle reikend naar de VBW: Magda wil haar onderzoek, de gemeente haar attractie, Godfried zijn pièce de résistance voor zijn installatie, Roderik pegels in ruil en de heer Wong wil het werk terugbrengen naar China, waar het – volgens hem – hoort.

Onderzoeksjournaliste Joy Puik is terug uit Amerika en heeft daar ontdekt dat Chens opa wel degelijk bevriend was met Mondriaan en hem wellicht een schilderij heeft gegeven. Tijd voor kunsthandelaar Roderik van Zwaaij om geld te vangen, en zo snel mogelijk, voordat zijn versie interesse verliest. Dus waarde. Lukt het hem om zijn versie te verkopen?

Fei Fei is ondertussen niet meer onder Roderiks hoede, maar onder die van de rijke multinational-baas de heer Wong uit China. Steenrijk. Hij wil de echte Victory Boogie Woogie – neen: hij moet de VBW te pakken krijgen! Het werk hoort in China.

Dit gaat moeizaam, want kunsthistorica Magda Vlekveld heeft ervoor gezorgd dat ‘haar’ VBW in het depot van het Stedelijk is ondergebracht. Eenzaam, klaar voor onderzoek. En, belangrijker: geenszins bereikbaar voor de kunsthandel. Maar Chen gaat het regelen! Toen Wong zijn prijs voor het werk noemde, steeg zijn motivatie tot onzichtbare hoogte. Hij zou terug kunnen naar China, samen met zijn Fei Fei. Ze zouden daar veel gelukkiger zijn. Maar hoe krijgt hij de VBW uit de klauwen van kunsthistorica Vlekveld?

Ondertussen kan fietshandelaar Bert van Petten zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en gaat eens langs bij buurman Godfried de Ridder. De laatste tijd is hij zo druk bezig, vrachtwagens rijden af en aan, volgeladen met allerlei materiaal, van golfplaat tot sloophout.
In de loods is een bevlogen Godfried bezig met een installatie, de Dutch Soul, want is dat niet de stijl die volgt op de Boogie Woogie? In de installatie is een gedeelte leeg gelaten dat ongeveer de omvang heeft van het schilderij dat Bert van het schip zag verdwijnen. Zal het Godfried lukken zijn installatie te vervolmaken?

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘QR code’ over Lianne Verstraaten.

26 mei 2013 23:55

Journaliste Puik vindt een lucratieve envelop en kunstenaar Roderik verspeelt zijn kans op het grote geld, terwijl Lianne voor de gemeente Amsterdam een dealtje wil sluiten met Akzo Nobel. Of gaat multinational Wong er met Neerlands trots(en) vandoor? En laat het Hollandsche volk dit zomaar gebeuren?!

Kunsthandelaar Roderik van Zwaaij krijgt Fei Feis Victory Boogie Woogie maar niet verkocht, terwijl onderzoeksjournaliste Joy Puik geruisloos binnenloopt door de envelop die ze vindt in haar binnenzak: of ze de Victory Boogie Woogie niet even op die wijze wil bejegenen in de krant dat het voordelig uitpakt voor meneer Wong van Hutchison Whampoa Limited. Zal hij daadwerkelijk de Victory Boogie Woogies naar China meenemen?
Vanuit de Amsterdamse gemeente probeert Lianne Verstraaten een dealtje te sluiten met Akzo Nobel, wil dat bedrijf misschien fungeren als sponsor om de werken in Amsterdam te houden?
Gelukkig laten deze ontwikkelingen de kunstenaar Godfried de Ridder ongemoeid: hij gaat onverstoord door met zijn kunstwerk en regelt wat fietsen voor zijn installatie bij handelaar Bert van Petten. Dezelfde Bert die voor Fei Fei fungeert als nuchtere rots in de branding. Getweeën halen ze haar Victory Boogie Woogie weg bij het Rijks, ze is het gezeur rondom de werken inmiddels meer dan zat, en ze gaan op weg naar de Elefteria: het schip waarmee Chen en Fei Fei naar Nederland zijn gekomen. Toevallig ook de plek waar Chen met zijn Victory Boogie Woogie is aangekomen in afwachting van Wong.
En kunsthistorica Magda, waar gaat zij naartoe als ze plotseling het gesprek afbreekt waarin ze hoort dat ‘haar’ Victory Boogie Woogie is ontvoerd door rechtmatige eigenaar Chen? Zal ze de knoop doorhakken en zich verhangen? Of ruikt ze mogelijkheden?

Wil je ook meeschrijven? Haak in op het verhaal van hierboven, laat Wong vertraging oplopen, de gemeente Amsterdam een fantastisch plan opzetten of Magda in de put zakken. Of haak niet in, maar schrijf een stuk dat slechts zijdelings te maken heeft met Victory Boogie Woogie. Geef jouw interpretatie van het doek, bijvoorbeeld!
Meld je aan op de site en je ontvangt een opdracht met veel speelruimte.

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Met Omar, van de ABN’ over Lianne Verstraaten.

2 juni 2013 15:14

Er is nog maar één Victory Boogie Woogie op het schip; het andere is ontvoerd door kunstenaar Godfried en kunsthistorica Magda Vlekveld. Moet Godfried niet bij zijn kunstwerk blijven? En Chen, hij kan naar zijn geld fluiten, want Wong wil beide werken in zijn grijpgrage handjes houden, voordat hij zijn geld over de balk smijt. En waar blijft Arie Boomsma met zijn goede plan! Kan hij misschien verhelpen dat de mondriaantjes uitvliegen?

Magda trommelt een taxi op en laat Godfried één van de VBW’s van het schip ontvoeren. Waar gaan zij vervolgens gedrieën naartoe? Moet Godfried niet bij zijn installatie blijven?
De installatie waar een persoon mist, een persoon met het postuur van Godfried. Of dat van Arie Boomsma? Ze hebben immers dezelfde bouw!
Arie, die ondertussen op zijn rug een mondriaan laat zetten door Henk Schiffmacher en daarnaast een actie op touw zet. Het Nederlandse volk moet opkomen voor hun kunst! Door dit te schreeuwen in DWDD heeft hij al gauw een horde op gang. Ondertussen aast ook Lianne op een maatschappelijk evenement. Misschien iets met de Toppers? Wanneer zal ze van Boomsma’s actie ruiken, zal ze daar misschien iets mee kunnen? Of is ze te veel in beslag genomen door Omar van de ABN om nog alert te zijn?
Inmiddels is het bij de Elefteria een woelig gebeuren. Eén VBW weg; de andere nog op het schip; Roderik met zijn roes; Joy in het water.
En Chen, Chen die op zijn best Wong ontvangt, omdat hij klaar is om met zijn Fei Fei van het geluk te proeven in China. En van de luxe. Maar zo snel krijgt hij de middelen voor die luxe niet, want Wong wil beide schilderijen, dat was immers de afspraak. Waar gaat Chen het schilderij vandaan halen? Weet Fei Fei misschien waar ze het schilderij kunnen vinden? Of wil Fei Fei alleen nog maar weg hier, weg van die bronstige mannenbende, eindelijk weer alleen met Chen.

Wil je ook meeschrijven? Haak in op het verhaal van hierboven, laat Godfried en Magda verongelukken, Lianne en Arie Boomsma de handen ineenslaan, Wong een hartaanval krijgen. Of haak niet in, maar schrijf een stuk dat slechts zijdelings te maken heeft met Victory Boogie Woogie. Geef jouw interpretatie van het doek, bijvoorbeeld!
Meld je aan op de site en je ontvangt een opdracht met veel speelruimte.

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Showdown bij Schiphol’ over Joy Puik.

9 juni 2013 17:33

Het haventerrein, waar Godfried in zijn loods de laatste hand legt aan zijn magnum opus; waar de Chinezen klaar zijn om te vertrekken onder begeleidend oog van kapitein Papadiamantes; waar Roderik met herwonnen geloof in Kunst de zaken leidt tussen Chen, Fei Fei en het Rijk; waar Magda – Magda?! Waar is Magda?

De Victory Boogie Woogie die kunsthistorica Magda Vlekveld en kunstenaar Godfried de Ridder stalen en waarmee ze op weg waren naar Schiphol, kon ternauwernood door alertheid van onderzoeksjournaliste Joy Puik gered worden. Althans, niet helemaal gered, want in de consternatie die ontstond in de parkeergarage verwoestte een aansnellende politiewagen het doek. Een nagemaakte variant gelukkig, openbaart Joy Puik, die deze week haar functienaam eer aandoet en de zaak laat eindigen met een sisser.
Bepaald geen sisser voor Fei Fei en Chen: de schets van Mondriaan wordt, met hulp van Roderik, voor zevenenhalf miljoen euro verkocht aan het Rijk en verblijft voortaan in een museum in Winterswijk. Niet erg voor Wong, want hij is inmiddels een andere weg ingeslagen: Li wist hem te overtuigen: waarom zouden wij, Chinezen, ons meten aan westerse kunstwaarden? Waarom creëren wij niet onze eigen waarden! De kopieën zijn vaak vele malen beter dan het origineel. Dus is Li aan de slag gegaan in de loods van Godfried, want de eerste nagemaakte werken moeten zo getrouw mogelijk zijn.
In de media blijft dit alles niet onopgemerkt: bij Pauw en Witteman schuiven Arie Boomsma en Mark Rutte aan. Boomsma, die een afbeelding van de nagemaakte VBW op zijn rug heeft, maar hier in het geheel niet mee zit, want, zie, hoe media en kunst hem in de ban brachten! En Mark, wat vindt Mark er nu eigenlijk van? ‘Moeite doen voor het mooie in het leven, daar verspreid je optimisme mee.’
Godfried, is hij net zo optimistisch? Wat bekokstooft hij in zijn loods?

Het haventerrein, waar Godfried in zijn loods de laatste hand legt aan zijn magnum opus; waar de Chinezen klaar zijn om te vertrekken onder begeleidend oog van kapitein Papadiamantes; waar Roderik met herwonnen geloof in Kunst de zaken leidt tussen Chen, Fei Fei en het Rijk; waar Magda – Magda?! Waar is Magda?

Verder lezen? De eerstvolgende bijdrage over een personage na deze samenvatting is ‘Six Degrees of Arie Boomsma’ over Godfried de Ridder.

26 juni 2013 17:48

[correctie door Lars Effendi]

Scriptieopzet
[Dit kan ik nog geen opzet noemen, Max. Desalniettemin heb ik enkele aantekeningen genoteerd. Doe hier wat mee. Ik zou het liefste hebben dat je mij voor a.s. vrijdag een nieuwe versie stuurt,zodat je niet in de knel komt met je planning.]

Victory Boogie Woogies (Amsterdam 2013)
Begeleider: dr. Lars Effendi
Datum: semester II, 2053
Mogelijke titel: ‘Hoe konden de ontdekkingen van de Victory Boogie Woogies zoveel[??] opschudding veroorzaken terwijl het postmodernisme alweer achter de rug was? En hoe werkte deze curve door in de persoonlijke levens van de betrokkenen?’
[Dit is een veel te lange en veel te slordige titel. Wees accuraat en laat de titel volgen uit je hypothese. Maar die heb je nog niet. Dus: 1. zorg dat je een hypothese hebt.]

YOLO
[Ik snap waarom je deze term erbij hebt gehaald en ik zie de potentie, wees echter voorzichtig: ook mensen van buiten ons vakgebied moeten kunnen begrijpen wat je hiermee bedoelt]

motto
Stefan Kosakowski, maker van documentaire over kunstenaar Godfried de Ridder:
“Dit is wat ik heb opgestoken van dat hele Boogie Woogie gedoe: je moet de mensen met grof geweld dwingen om gewoon echt naar de bestaande kunst te laten kijken. En nergens zijn ze zo makkelijk te raken als via de media, en als het over misdaad, terrorisme, schandalen gaat.”
Bron: http://www.gidsgame.nl/bijdragen/1175/
[uitstekend!]

september 2013
Joy, de onderzoeksjournaliste die gedurende de mondriaanse mediale mengelmoes ternauwernood het hoofd boven water hield, zich verdiepte in de gangen van Chen’s opa, de eerste koerier van de Victory Boogie Woogie, kijkt op de hele affaire terug met verbazing. Hoe zoveel emotie in zo’n schilderij gevangen kan worden. Of: door zo’n klein schilderij losgelaten kan worden, misschien is dat een betere verwoording. [Als dat een betere verwoording is, gebruik die dan. We schrijven niet meer op typemachines.] Een reproductie hangt in huis als een herinnering aan de roerige tijd. Het is inmiddels zo’n drie, vier maanden geleden, tijd om de woelige baren op een ander vlak te zoeken. Ze wil een kind van haar vriendin. De queeste naar het perfecte zaad begint.
Bron: http://www.gidsgame.nl/bijdragen/1097/
[Je neemt erg veel poëtische vrijheid, zorg dat dit niet ten koste gaat van de wetenschappelijke inslag van je tekst.]

2015
Sjacheraar Bert van Petten, die Godfried nog hielp met het ronselen van elementen van diens magnum opus, heeft het haventerrein en zijn loods verlaten en is nu tevreden op Menorca. Hij zou er het liefste niet meer weggaan, ware het dat hij wil spreken op de begrafenis van Godfried de Ridder. Godfried die spoorloos verdween toen zijn kunstwerk eindelijk onthuld werd.
Bron: http://www.gidsgame.nl/bijdragen/1121/

(datum niet te achterhalen)
Magda Vlekveld, de kunsthistorica die gedegen onderzoek naar de verschillende nieuwe Victory Boogie Woogies bleef ambiëren, die niet veel op had met het mediacircus, mag zich nu in het Engels laten gelden. Met een toga aan vertelt ze over de Boogie Woogies en hoe zij Mondriaans laatste werk als het volstrekte werk ziet, juist omdat het niet ‘af’ is, niet ‘af’ zoals het clichématig af zou moeten zijn. Mondriaan laat juist daarin de waarheid zien.
Bron: http://www.gidsgame.nl/bijdragen/1134/
[Als je de titel weet van de voordracht, dan kan je de datum achterhalen via de universiteit aan welke zij verbonden is geweest. In die tijd werden dit soort dingen secuur bijgehouden, in verband met ratings en peer-groups en wat al niet, in die vreemde tijd toen universiteiten nog bedrijven waren.]

2017
Chen die zich rijk dacht door het oude schilderij van zijn opa mee te nemen naar Nederland, werkt nu als beveiliger bij een kleuterschool waar zijn zoontje(?) [Je zou in de DNA-databank kunnen kijken, al weet ik niet hoe het met die van China gesteld is.] Godfried tekeningen maakt. Van luxe is geen sprake in het leven van Chen en Fei Fei. Vrouwlief werkt bij een nagelstudio om te kunnen sparen voor de toekomst van Godfried. Hopelijk doet hij het beter dan zijn vader.
Bron: http://www.gidsgame.nl/bijdragen/1143/
[Laatste zin van lopende tekst schrappen, of geef duidelijk aan dat het om Chens gedachten gaat.]

2053
Fei Fei zit tussen haar leeftijdsgenoten in en kijkt terug. Zal ze haar zoon Godfried vertellen over haar escapades in Nederland, toen zijn vader en zij probeerden rijk te worden door een belangrijk schilderij te verkopen?
Rijk werden ze niet: niet door het schilderij, niet door de baantjes die ze hadden. Gelukkig gaat het Godfried beter, ze gelooft in hem, ze gelooft dat hij een goed kunstenaar kan worden.
Bron: http://www.gidsgame.nl/bijdragen/1162/

[Kortom: stuur mij voor a.s. vrijdag je nieuwe opzet. Ik neem aan dat je tegen die tijd de interviews met mijn moeder hebt uitgewerkt en ook meer kan zeggen over de rol van de media in het geheel?
Let op, wat betreft de opzet: wat wil je precies onderzoeken (hypothese!); hoe ziet de structuur eruit (hoofdstukken, deelonderwerpen, etc.); welk tijdsbestek. Ik weet dat je genoeg materiaal hebt; het wordt nu tijd om te selecteren. Als je nog vragen hebt, mail me dan. Ik zie je werk tegemoet. En mijn moeder is in haar nopjes met je onderwerpkeuze, zo vertelde ze mij. Mvg, Lars Effendi.]