Dit was een gezamenlijk schrijfspel. Lees het resulterende verhaal hieronder.

Onderwerp: Striptease

Lofzang-II

Poëzie door Fabian Stolk – 7 jaren, 3 maanden geleden

Oh zo veel aandacht zo goddelijk intens
Vol op m’n vezels en recht op het vlak
Die borende zoekende tastende blik
Hoe gestreng de ogen zo warm het zicht
Man kon hij kijken vooral zonder bril
Me dicht op de huid zodat hij ook rook
Naar ik aanneem hoe ik gloeide van trots
Zweette van de spanning op m’n spieën
Meer nog de draden de schering de inslag
Die het vrijwel niet kunnen verdragen
De koorts de twist van vijfenveertig graden
Zonder extra nagels in mijn zijden
Oh dat mijn krijt met beenderlijm
Het ongeschonden mag doorstaan
En dat ik al de liefderijk opnieuw
Steeds aangebrachte gewogen en te
Licht bevonden en heroverwogen
En weer gewikte weer herschikte
Kleurenlinten dragen blijf als af
Gewikkelde cocardes strakke guirlandes
Die met steeds toenemende precisie
De kleine pijn verzachtten van al de
Zeer bedachtzaam in mij door mij heen
Geprest duimspijkers oh hij heeft me
Betast gevoeld als enige eerste laatste