Dit was een gezamenlijk schrijfspel. Lees het resulterende verhaal hieronder.

Onderwerp: Improvisatie

Joy Puik

Personage: Joy Puik

Joy maakt zich kwaad

Proza door Han van der Vegt – 7 jaren, 12 maanden geleden

[uitgeschreven gesprek bij Pauw en Witteman, 9 mei jl.]

PW: … We hebben vanavond Joy Puik hier, ze is net terug uit New York en ze heeft nieuws over de Victory Boogie Woogie.
PW: Leg nog even uit aan de kijkers, Joy, waar gaat het om?
Joy Puik: Een paar weken geleden landde er een schip in de haven van Amsterdam met een schilderij aan boord. Een Chinese meneer, Chen, beweerde dat het een versie van de beroemde Victory Boogie Woogie van Mondriaan was. Vervolgens ging zijn vrouw, Fei Fei er met dat schilderij vandoor en kwam de heer Chen met een nieuw schilderij op de proppen, dat ook al een versie van de Victory Boogie Woogie zou zijn.
PW: Verwarrend.
JP: En niet echt geloofwaardig. En nu: jij hebt de oplossing gevonden!
Joy Puik: Nou, oplossing is te veel gezegd, maar er zit beweging in. Ik heb genoeg van de geschiedenis van één van de schilderijen waar het om gaat achterhaald om met enige stelligheid te kunnen zeggen dat het van Mondriaan is. Ik heb een foto gevonden waarop Mondriaan bij het schilderij staat. Naast hem staat de grootvader van de heer Chen, Chen Jié. Het schilderij was kennelijk in bezit van Chen Jié. Welke omzwervingen het daarna allemaal heeft gemaakt weet ik niet, maar dit legt in elk geval de link tussen het schilderij en Mondriaan.
PW: Juist! We hebben die foto natuurlijk ook, en we zullen hem nu laten zien… Ja… Daar is de foto…’
JP: Nou, prachtig. Wie van de beide heren is Mondriaan?
Joy Puik: Dat is de linker. De rechter is Chen Jié. Hij was pianist in New York. Ik heb het een en ander over hem gevonden. Hij speelde bijvoorbeeld in Cafe Society, een heel beroemde nachtclub in New York, waar Mondriaan hem waarschijnlijk leerde kennen. Maar ook in Minton’s Playhouse, waar hij de grondleggers van de bebop kan hebben ontmoet. Heel lang heeft hij het niet volgehouden in New York. Hij is teruggekeerd naar China, met het schilderij.
JP: En het andere schilderij, is dat dus een vervalsing?
Joy Puik: Dat kan ik niet zeggen. Alles is kennelijk mogelijk in deze zaak. Maar de kans dat het echt is, is wel aanmerkelijk kleiner geworden. Terwijl die toch al klein is.
JP: Magda Vlekveld – zij staat in voor de echtheid van dat andere schilderij – hebben we ook natuurlijk uitgenodigd voor vanavond, maar ze kon niet aanwezig zijn.
Roderik van Zwaaij: Daar kan ik me wat bij voorstellen. [gniffelt]
PW: Mevrouw Vlekveld is nog ziek, geloof ik.
JP: Godfried de Ridder konden we niet uitnodigen vanwege een incidentje hier aan tafel, vorig jaar.
PW: Heel mooi, Joy, dat biedt tenminste een beetje duidelijkheid in deze schimmige zaak. Roderik van Zwaaij, jij bent woordvoerder van Fei Fei, in het bezit van dit schilderij. Goed nieuws?
RvZ: Zeker, prachtig nieuws. Dit bevestigt wat ik al vermoedde, en wat ook professor Botering…
Joy Puik: Waar is Fei Fei eigenlijk? Waarom doet ze niet zelf het woord?
RvZ: Ze is… Ik weet niet waar ze is op dit moment. Ze spreekt geen Nederlands. En haar Engels is ook al niet te best, dus…
Joy Puik: Maar ondanks dat weet jij precies wat ze zeggen wil?
RvZ: Nou, ik behartig haar belangen…
Joy Puik: Jij behartigt je eigen belangen? Je weet niet eens wat haar belangen zijn!
RvZ [protesteert pruttelend]: Ze wil gewoon een goede prijs…
Joy Puik: Toen ik voor het eerst met het echtpaar Chen in aanraking kwam zorgde ik dat ik een goede tolk bij me had. Sindsdien heeft niemand dat gedaan in deze zaak. Sindsdien heeft iedereen zich over de Chinezen ontfermd alsof het kleine kinderen zijn. ‘Ach, arm Chineesje, jij schilderijtje verkopen? Ik jou helpen?’ Eerst mevrouw Vlekveld, toen Bert van Petten, toen de heer Van Zwaaij, en nu Godfried de Ridder weer, iedereen weet kennelijk precies wat de belangen van de Chinezen zijn in deze zaak. Zonder ooit een zinnig gesprek met ze gevoerd te hebben. Het is koloniaal wat hier gebeurt…
RvZ: Ja, zeg, ik zit hier niet om me te laten beledigen! Wie denk je wel dat je bent!
JP: Nou nou, Joy, dat zijn grote woorden.
Joy Puik: Het gaat om een grote zaak. Het gaat om grove schendingen. [tegen Roderik:] Heb je een contract met Fei Fei?
RvZ [haalt zijn schouders op]: Contract? Nou, eh, we handelen in goed vertrouwen. Hoe zou ze dat moeten lezen?
Joy Puik: Dat bedoel ik. Dit gaat om miljoenen, en van te voren is niet vastgelegd hoeveel daarvan in de zak van de heer Van Zwaaij verdwijnt. Dat is toch idioot!
RvZ [staat op]: Hoor eens, dit pik ik niet. Geven jullie je gasten de kans niet om uit te spreken.
JP [wil protesten]: Wij…
RvZ [loopt de studio uit]: Gotsodeju!